alt

Hisszük és tapasztaljuk, hogy a

személyiség felnőtté válása által lebonthatók a belső akadályok,

az energetikai rendszer kiegyensúlyozása és fejlesztése által a megvalósító-teremtő erő működtethető,

a szellemi törvényszerűségek felismerése által lehetőség nyílik harmóniában működni a teremtés belső rendjével,

továbbá a gyakorlati megoldások, módszerek alkalmazása által mindez létrehozható- alkalmazható a teremtett világban.

Szeretnénk segíteni a hozzánk fordulókat abban, hogy fejlesszék tudatosságukat,

emeljék a belső szabadságukat, mindezt a mindennapi életben alkalmazzák,

ez által boldogabban éljenek, és közelebb jussanak a személyes megvilágosodáshoz.

 

Minden technika és módszer, amit tanítunk, vagy szolgáltatás, amit nyújtunk, a lélektudatossághoz vezető út lépései.

Ezeket a lépéseket megtanítjuk Neked egyénileg és témánként, vagy mint iskola, egy Útba foglalva, a Lélektudatosság Iskolája keretein belül.

 alt

 

A PSZICHOLÓGIA ITT KEZDŐDIK...
 
Két farkas.
Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta:
' Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak.
Egyikük a Rossz. -  A düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego.
Másikuk a Jó. -  Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit. '
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
' És melyik farkas győz? '
Az öreg indián mosolyogva válaszolt: ' Amelyiket eteted. '
                        ... ÉS ITT VÉGZŐDIK
"Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen."
 
"Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket. / Minden probléma csak egy magasabb síkon oldható meg, mint ahol keletkezett."
A. Einstein
"Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének,
az hallja a másik énekét is szépnek."
Babits Mihály: A második ének
 
"Az egésznek része csak az lehet,
ki szive részévé tette az egészet."
Eötvös József
Ki miben vesződik, avval kenődik...
régi magyar mondás

Hírlevél feliratkozásFacebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks